Ապրիլը (հուն. Απρίλιος, Απρίλης, պոնտ․ Απρίλτς) Գրիգորյան օրացույցի չորրորդ ամիսն է։ Այս ամսին իրենց անվանակոչության օրն են նշում նրանք, ովքեր կրում են հետևյալ անունները․

01/04

 

02/04

Տիտոս, Տիտի*

 

03/04

Իլլիրիոս, Իլլիրիա

 

04/04

 

05/04

Արգիրո, Արգիրի 

 

06/04

Էֆտիխիրոս, Էֆտիխիա *

 

07/04

 

08/04

 

09/04

Էվփսիխիոս, Էվփսիխիա

 

 

10/04

Մաքսիմոս*, Անաքսիմենիս, Դիմոսթենիս, Դիոնիսիոս*, Էպամինոնդաս, Էտեոկլիս*, Զինոն*, Իրակլիս (Հերակլես), Իրակլիա, Թեմիստոկլիս*, Թիսեաս, Թեոստրատոս, Իսոկրատիս, Միլտիադիս, Քսենոֆոն, Քսենոֆոնտիա, Քսենիա*, Օմիրոս (Հոմերոս), Պարմենիոն, Պելոպիդաս, Պերիկլիս, Պինդարոս, Պոլիբիոս, Պրոմիթեևս, Սոֆոկլիս, Սոկրատիս, Սոկրատիա*, Տիմոթեոս*, Ֆիլոպիմին, Ֆոկիոն, Ֆոկոս

11/04

 

12/04

Ակակիոս*, Անթուսա

 

13/04

Գերոնտիոս, Մարտինոս, Մարտինա

 

14/04

Արիստարխոս, Թոմաիս, Թոմաի, Սավվաս, Սավուլա*

 

15/04

Լեոնիդաս, Լեո, Լեոնիդիա

 

16/04

Գալինոս, Գալինի, Նիկի*, Կալլիս, Կալլիա, Խիոնիա

 

17/04

 

18/04

 

19/04

Ֆիլիպպա, Ֆիլյո

 

20/04

Զակխեոս

 

21/04

Ալեքսանդրիա, Ալեքսիա*, Յանուարիոս, Յանոս, Ֆեստոս, Ֆեստինա

 

 

22/04

Նեարխոս, Նաթանաիլ, Նաթանաիլիա

 

 

23/04

 

 

24/04

Ախիլեաս, Դուկաս, Դուկիսա, Վալենտինի, Վալենտինա, Դինա, Էլիսավետ, Լիզա, Թավմաստոս, Թավմաստի, Լազարոս

 

25/04

Նիկի*, Վեոս, Վեա, Դաֆնիս, Դաֆնի

 

26/04

Գլաֆիրոս, Գլաֆիրա, Պագալոս

 

27/04

 

28/04

Մագնոս, Մագնա

 

 

29/04

Յասոն, Սոսիպատրոս, Սոպատրոս, Սոպատրիա*, Կերկիրա

 

30/04

Արգիրի, Արգիրուլա*, Ասիմակիս, Ասիմինա, Մալամատի, Մալա, Մալամատենիա, Մատինա, Դոնատոս, Դոնատա, Յակովոս, Յակովինա

 

*Որոշ անձնանուններ կարող են ունենալ մեկից ավելի տոներ։

Ամսվա կերպարանավորումը՝ Յանիս Ծարուխիսի

Աղբյուրը՝ www.eortologio.net