Մարտը (հուն. Μάρτιος կամ Μάρτης, պոնտ․ Μαρτς) Գրիգորյան օրացույցի երրորդ ամիսն է։ Այս ամսին իրենց անվանակոչության օրն են նշում նրանք, ովքեր կրում են հետևյալ անունները․

 

01/03

Եվդոկիա, Պարասխոս, Պարիս, Խարիսիոս, Խարիսա

 

02/03

Էվթալիա, Տրոադիոս, Տրոադիա

 

03/03

Կլեոնիկոս, Նիկի, Թեոդորիտոս

 

04/03

Գերասիմոս

 

05/03

Արխելաոս, Էվլողիոս, 

 

06/03

Իսիխիոս

 

07/03

Էվգենիոս, Էվգենիս*

 

08/03

Էրմիս, Թեոֆիլակտոս

 

09/03

Աետիոս, Վիվիանոս, Վիվիանա, Իլիաս, Իլիանա, Լիանա, 

Քսանթոս, Քսանթի, Սեվիրիանոս, Սեվիրանա,

Սմարղդոս, Սմարաղդա,

Ֆիլոկտիմոս, Սարանդիս

 

 

10/03

 

11/03

Թալիս, Թալիա, Թեոդորա*, Սավինա,

Սոֆրոնիոս

 

12/03

Թեոֆանիս*, Թեոֆանիա

 

13/03

Լեանդրոս, Մարիոս

 

14/03

Վենեդիկտոս, Էվֆրասիոս, Մատթիլդի

 

15/03

Աղապիոս

 

16/03

Խրիստոդուլոս*, Իուլիանոս

 

17/03

Ալեքսիոս, Ալեքսիա

 

18/03

Էդուարդոս

 

19/03

Խրիսանթոս, Խրիսանթի

 

20/03

Կլոդիա, Ռոդիանոս, Թեոդորոս*

 

21/03

Լոքսանդրա, Ռոքսանա, Օրթոդոքսիս

 

 

22/03

Դրոսոս, Դրոսիա*

 

 

23/03

 

 

24/03

 

25/03

Էվանգելոս, Վանգելիս, Էվանգելիա, Էվա, Անգելիկի,

Անգելոս*

 

 

26/03

Պուլիոս, Սիլաս

 

 

27/03

Ֆիլիտոս, Լիդիա, Մակեդոնիոս, 

Մակեդոնիա, Մատրոնա*

 

 

28/03

Գրիգորիս, Գրիգորյա

 

 

29/03

 

30/03

 

31/03

Իպատիոս

 

*Որոշ անձնանուններ կարող են ունենալ մեկից ավելի տոներ։

Ամսվա կերպարանավորումը՝ Յանիս Ծարուխիսի

Աղբյուրը՝ www.eortologio.net