Մայիսը (հուն. Μάιος, Μάης, պոնտ․ Καλομηνάς) Գրիգորյան օրացույցի հինգերորդ ամիսն է։ Այս ամսին իրենց անվանակոչության օրն են նշում նրանք, ովքեր կրում են հետևյալ անունները․

01/05

Երեմիաս, Իսիդորա, Տամարա, Ֆիլոսոֆոս

02/05

Էսպերոս, Էսպերա, Ավյերինոս, Ավգիտիս, Մատրոնա*, Անաստասիոս, Անեստիս, Անաստասիա*, Նատասա, Պասխալիս, Պասխալինա, Լամբրոս, Լամբրինա

03/05

Մավրոս, Մավրա*, Ռոդոպի, Գեորգիոս, Գեորգիա*

04/05

Պելաղիս, Պելաղիա*, Իլարիոս*, Մելիս, Մելիա, Լամբրոտրիտի, Ռաֆաիլ, Ռաֆաելա*, Նիկոլաոս, Նիկոլետա*, Իրինի*, Մարկոս*

05/05

Իրինի, * Էֆրեմ, Էֆրեմիա, Թեոխարիս, Խարուլա*

 

06/05

Սերաֆիմ, Սերաֆիմա*

 

07/05

Զիսիմոս, Զոյի, Պիղի, Կրինի

 

08/05

Արսենիոս, Արսինա*, Թեոլողոս, Միլիոս, Միլիա, Կասսիոպի

 

09/05

Խրիստոֆորոս, Ֆորիս, Խրիստոֆինա, Իսայիս, Թոմաս, Թոմայի*

 

 

10/05

Սիմոն

 

11/05

Արմոդիոս, Մեթոդիոս*, Արղիրիս, Արղիրո, Օլիմպիաս, Օլիմպիա*, Դիասկուրիդիս*

 

12/05

Էպիֆանիոս, Էպիֆանիա, Թեոդորոս, Թեոդորա*

 

13/05

Ղլիկերյա, Սերգիոս, Սերգիա*

 

14/05

Արիստոտելիս, Թեոապոն*, Իսիոդորոս, Իսիդորա

 

15/05

Ախիլլեաս, Պախոմիոս, Կալի

 

16/05

Միրոֆորա

 

17/05

Անդրոնիկոս*, Յունիա, Սոլոն

 

18/05

Յուլիոս, Յուլյա, Ջուլիա*, Գալաթիա, Ֆաինոս, Ֆաինի

 

19/05

Պատրիկոս, Պատրիցիա, Թեողնոստոս, Թեողնոսիա, Թեկտիստոս, Մենանդրոս

 

20/05

Թալլելեոս, Թալիս, Լիդիա*

 

21/05

Կոնստանդինոս, Կոնստանդինա, Էլենի, Էլեոնորա, Մարինելա

 

22/05

Էմիլիոս, Էմիլիա, Էմմա, Կոդրոս, Կոդրա

 

23/05

Վիթեսդա

 

24/05

Պալլադիա, Մարկիանի, Ֆոտինի, Խրիտիանոս, Խրիստիանի

 

25/05

 

26/05

Ալֆեոս, Կարպոս, Սինեսիոս, Սինեսիա

 

27/05

Ալիպիոս, Ալիպիա, Թերապոն

 

28/05

 

Դիոսկուրիդիս*

 

29/05

 

Թեոդոսիա, Օլիվիանոս, Օլիվիա*, Իպոմոնի

 

30/05

Էմելիա

 

31/05

Երեմիաս, Երեմիա, Մագոս

 

*Որոշ անձնանուններ կարող են ունենալ մեկից ավելի տոներ։

Ամսվա կերպարանավորումը՝ Յանիս Ծարուխիսի

Աղբյուրը՝ www.eortologio.net