Πρόεδρος της κοινότητας Εντουάρντ Πολάτοβ

 

Επικοινωνία τηλ․ +37499774500 email: patrida@greeks.am