Ιστορία

Η Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας είναι μη  κυβερνητική οργάνωση που ενώνει 9 ελληνικές κοινοτικές οργανώσεις και μια οργάνωση νέων Ελλήνων και φιλελλήνων στην Αρμενία.

Η Ένωση, η οποία αρχικά ονομαζόταν «Ένωση Ελληνικών Κοινοτικών Οργανώσεων», ιδρύθηκε το 1994 στο Τσαγκαντζόρ. Ο ιδρυτής ήταν ο Πάβελ Λεόνοβ. Το 1996 τον  ακολούθησε ο Ακμπέρτ Κιλινκάροβ, μετακινώντας την προεδρία της Ένωσης στο Γερεβάν. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2001, η προεδρία της ένωσης μεταφέρθηκε στο Αλαβερντί, όπου λειτουργούσε μια μεγάλη ελληνική κοινότητα. Μέχρι το 2007, ο Νικολάι Φεόφανοβ ήταν επικεφαλής της Ένωσης. Τον τελευταίο ακολούθησε ο πρόεδρος Αρκάντι Χιτάροβ, μετακινώντας την προεδρία στο Βανατζόρ.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Αρκάντι Χιτάροβ, ιδιαίτερα ενεργό ήταν το ελληνικό νεανικό κίνημα. Η νεολαία της Ένωσης πολλές φορές συμμετείχε σε διεθνή ελληνικά φεστιβάλ, διαγωνισμούς και φόρουμ. Η Ένωση ξεκίνησε την ένταξή της σε διάφορους διεθνείς ελληνικούς θεσμούς.

Το 2019  η Μαρία Λαζάρεβα εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης. Τον ίδιο χρόνο η Ένωση μετονομάστηκε σε μη κυβερνητική οργάνωση «Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας».

 

Το 2020, ιδρύθηκε η μη κυβερνητική οργάνωση της νεολαίας της Ένωσης, «Πολιτιστιή και εκπαιδευτική οργάνωση Ελληνικής Νεολαίας της Αρμενίας «NISI»» με στόχο την ένωση νέων Ελλήνων και Φιλελλήνων μη ελληνικής καταγωγής για τη διατήρηση και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην Αρμενία.

Η οργάνωση των νέων διευθύνεται από την Ντιάνα Σμπατιάν

Οι σκοποί της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας είναι:

  1. Η συνένωση των Ελληνικών Κοινοτήτων.
  2. Η ευνόηση της αναγέννησης και της διατήρησης της εθνικής αυτογνωσίας, της αξιοπρέπειας, των πνευματικών και πολιτισμικών αξιών, των εθνικών παραδόσεων και εθίμων των Ελλήνων.
  3. Η ανάπτυξη των φιλικών γειτονικών σχέσεων μεταξύ των αρμενικών και ελληνικών εθνών, βάσει του δημοκρατισμού, της ισότητας και της εθνικής αξιοπρέπειας, των αρχών του σεβασμού, η αποκατάσταση και ο επαναπατρισμός στους ιστορικούς τόπους εγκατάστασής των.
  4. Η αναστήλωση των ελληνικών ονομασιών των τοποθεσιών, των μνημείων και των εκκλησιών.
  5. Η διατήρηση και η εκμάθηση στις νέες γενιές της ελληνικής γλώσσας.
  6. Εχοντας στόχο τη διατήρηση των πνευματικών και πολιτισμικών αξιών, η συνεργασία με τους επιχειρισιακούς κρατικούς φορείς και τις κοινωνικές οργανώσεις της Δημοκρατίας Αρμενίας και του εξωτερικού.
  7. Για την πραγματοποίηση των σκοπών και των προβλημάτων της η Οργάνωση συνεργάζεται με τις Αρχές της Κρατικής διακυβέρνησης, τις Αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τις αντίστοιχες διεθνείς οργανώσεις και των χωρών του εξωτερικού, με άλλες οργανώσεις οι οποίες είναι καταχωρημένες στην Δημοκρατία Αρμενίας.

 

Μεταφράζει η Ναΐρα Καραπετιάν

 

Κατεβάστε το κατασταικό