Στις 2 Μαρτίου υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης ελληνικών κοινοτήτων Αρμενίας και του επιστημονικού και αναλυτικού κέντρου “Theolab”.
 
Στο πλαίσιο του μνημονίου, τα μέρη κατέληξαν σε συμφωνία για συνεργασία με στόχο τη δημοσιοποίηση των αρμενοελληνικών ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών σχέσεων, την ενθάρρυνση της αδελφικής αλληλεπίδρασης των δύο λαών μέσω πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.