Στις 25 Νοεμβρίου στο σχολείο του χωριού Κογκές πραγματοποιήθηκε μάθημα-εκδήλωση με τίτλο «Φιλικές χώρες». Οι μαθητές της Β’ τάξης του σχολείου, μεταξύ των οποίων έχουν και παιδιά ελληνικής καταγωγής, παρουσίασαν την Ελλάδα, την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας μαζί με τη δασκάλα Λιλίθ Νταβτιάν.

Οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι του χωριού αλλά και οι γονείς των μαθητών βοήθησαν την παρουσίαση της εκδήλωσης ετοιμάζοντας ελληνικά φαγητά.