Սեպտեմբերը (հուն. Σεπτέμβριος, Σεπτέμβρης,  պոնտ․ Σταυρίτες) Գրիգորյան օրացույցի իններորդ ամիսն է։ Այս ամսին իրենց անվանակոչության օրն են նշում նրանք, ովքեր կրում են հետևյալ անունները․

01/09

Ադամանտիոս, Ադամոս, Ռուբինի*, Մանդո, Աթենա, Ակրիվի, Անիգոնե, Ասպասիա, Աֆրիդոտի, Դոդոնի, Էրատո, Էրազմիա, Թալիա, Թեանո, Թեոնիմֆի, Կալլիռոի, Կալլիստի, Կլիո, Կլեոպատրա, Կորալիա, Ռալլիս, Ռալու, Մարգարիտիս, Մարգարիտա*, Մարիանթի, Ուրանիա*, Պանդորա, Պինելոպի, Սապֆո, Խարա*, Մելետիոս*, Սիմեոն, Սիմեոնա*, Իզմինի, Պոլիտիմի։

02/09

Մամաս

03/09

Անթիմոս, Արիստոն, Արիստիա, Արխոնդիս, Պոլիդորոսմ Պոլիդորա, Ֆիվոս, Ֆիվի։

 

04/09

Էրմիոնի, Մոիսիս, Ռոզալիա, Ռոզա, Օկեանոս, Օկեանի։

05/09

Զախարիաս, Զախարիս, Զախարո*

06/09

Բիվոս, Վիվի, Էվդոքսիոս

07/09

Կասսիանոս, Կասիա, Սոզոն, Սոզա

08/09

Դեսպինա, Դեսպո*, Յենեթլիոս, Սկիադենի, Ցամբիկոս

09/09

Իոակիմ

10/09

Կլիմիս, Կլիմենտինի, Մինոդորա, Միթրիդորա, Պուլխերիա*

11/09

Էվանթիս, Էվանթիա, Էվա, Էվֆրոսինոս

12/09

13/09

Արիստիդիս, Արիս, Կորնիլիոս, Կորնիլա

14/09

Թեոկլիս, Թեոկլիա, Ստավրոս, Ստավրուլա

 15/09

Վիսսարիոն, Վիսսարիա, Նիկիտաս

16/09
 
Էվֆիմիոս, Էվֆիմիա*, Լուդմիլա, Մելտինոս, Մելինա*

17/09

Սոֆիանոս, Սոֆիա, Պիստի, Էլպիդա, Ագապիոս, Ագապի, Ագաթոկլիս, Օլիվիանոս, Օլիվիա*, Պանտոլեոն

18/09

Արիադնի, Արիանա, Էվմենիոս, Կաստոր, Ռոմիլոս, Ռոմիլեա

19/09

Սավվատիոս, Սավվատինա

20/09

Էվստաթիոս, Ստաթիս, Թեոպիսթի

21/09

Իոնաս, Իոնա

22/09

Զողրաֆիա, Լոիզոս, Լուիզա, Ֆոկաս, Ֆոկիա

23/09

Քսանթիպոս, Քսանթի, Պոլիքսենի, Քսենիա, Ռաիզ, Ռաիդա, Իրիս, Իրիդա

24/09

Թեկլա, Կոպրոս, Միրսինի, Միտո, Ամերսա, Պերսիս, Պերսեփոնի

25/09

Էվֆրոսինի

26/09

27/09

Ակիլինա, Էպիխարիս, Զինոն*, Կալլիստրատոս

28/09

Խարիտոն

29/09

Կիրիակոս

30/09

Ստրատոնիկոս

 

 

*Որոշ անձնանուններ կարող են ունենալ մեկից ավելի տոներ։

Ամսվա կերպարանավորումը՝ Յանիս Ծարուխիսի

Աղբյուրը՝ www.eortologio.net