Το πολύτιμο έργο του Αργκάμ Αϊβαζιάν «Ελληνικές επιγραφές της Αρμενίας και η ελληνική κοινότητα του 18ου και 20ου αιώνα» προετοιμάζεται για δημοσίευση.
Το βιβλίο παρουσιάζει ελληνικές επιγραφές και αρμενοελληνικές σχέσεις που ανακαλύφθηκαν στην ιστορική Αρμενία για ευρύ κοινό. Μια ξεχωριστή ενότητα παρουσιάζει σύντομες ιστορίες για ελληνικές κοινότητες που ενεργούν στη Δημοκρατία της Αρμενίας και το Αρτσάχ και μνημεία που ιδρύθηκαν στους οικισμούς τον 18ο-20ο αιώνα.
Το έργο παρουσιάζει περισσότερες από 700 φωτογραφίες για τα θέματα που συζητούνται, περισσότερες από τις οποίες είναι έγχρωμες. Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγνωστών.