Στις 23-27 Δεκεμβρίου, η δεύτερη ομάδα ελληνόπουλων της Αρμενίας επισκέφτηκε την Αθήνα με τους συνοδούς τους. Η επίσκεψη είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μέσα σε πέντε ημέρες τα παιδιά γνώρισαν τα αξιοθέατα της Αθήνας, απόλαυσαν την εορταστική διάθεση της ελληνικής πρωτεύουσας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αρμενία.