Στις 24 Φεβρουαρίου διεξήχθησαν οι εκλογές προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξέλεξε ομόφωνα τη Μαρία Λαζάρεβα πρόεδρο της Ένωσης.

Συγχαρητήρια στην κ. Μαρία Λαζάρεβα και πολλές επιτυχίες.