Στο πλαίσιο της εβδομάδας μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, στις 25 Μαΐου, το Μουσείο-ινστιτούτο της Γενοκτονίας των Αρμενίων διοργάνωσε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν ο Έκτατκος και πληρεξούσιος Πρέσβης της Ελλάδας στην Αρμενία, κ. Χρήστος Σοφιανόπουλος, τα μέλη της ελληνικής κοινότητας και άλλοι.

Μετά από την κατάθεση λουλουδιών στο μνημείο γενοκτονίας, οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν μια μικρή έκθεση για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου και άκουσαν την ομιλία της ανώτερης ερευνήτριας του Μουσείου-ινστιτούτου, Τεχμινέ Μαρτοϊάν για τις ιστορικές σχέσεις Ελλήνων και Αρμενίων.