Recent News

An event dedicated to the 200th anniversary of Greek Independence War

An event dedicated to the 200th anniversary of Greek Independence War made by the Greek community "Olympus" of Noyemberyan. Head: Tamara Tamazyan -...
Read More

«200 տարվա ճանապարհ» | “A way of 200 years”

The 25th March marked the 200th anniversary of Greece Independence war from the Ottoman yoke. On this occasion, various celebrations and events were o...
Read More

Our children in the democratic music festival

On March 7, in the hall of the Armen Tigranian musical school, the democratic music festival "FORTE" took place with the participation of the children...
Read More

Blog

Անվանակոչության օրեր․ Ապրիլ

Ապրիլը (հուն. Απρίλιος, Απρίλης, պոնտ․ Απρίλτς) Գրիգորյան օրացույցի չորրորդ ամիսն է։ Այս ամսին իրենց անվանակոչության օրն են նշում նրանք, ովքեր կրում ե
Read More

Արցախի անտառում ծվարած Մեհմանան…

«Վերջապես հասանք Մեհմանայի հանքերին: Այդ հարուստ հանքերը գտնվում են հայոց Մեհմանա գյուղի ավերակներից երեք քառորդ վերստ հեռավորության վրա: Երևում է, մի
Read More

Հունաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու կարգը

Հունաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է նոր օրինագծով Հունաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար պարտադիր քննության թեմաները։ ...
Read More

The Greek trace in Armenia

Արցախի անտառում ծվարած Մեհմանան…

«Վերջապես հասանք Մեհմանայի հանքերին: Այդ հարուստ հանքերը գտնվում են հայոց Մեհմանա գյուղի ավերակներից երեք քառորդ վերստ հեռավորության վրա: Երևում է, մի
Read More

The Greek trace in Hankavan

Contemporaries recall that since 1989, 250 Greeks lived in the village of Hankavan. Today only three Greek families have remained in the village....
Read More

The Greeks of Bashkand and the Greek Church

The village of Bashkand was located between Qatar / Ghatar and Kavart, in the lap of the magnificent nature of the famous Krkora Mountain. This Greek
Read More