Η Κατασκήνωση Παιδιών Ελληνικής Ρίζας έχει σκοπό να ενώνει τα παιδιά που ζουν σε διάφορες πόλεις της Αρμενίας, να τους εξοικειώνει με τις ρίζες τους, με την ιστορία και τον πολιτισμό.

Η πρώτη κατασκήνωση πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Ιουλίου το 2019 στο Βανατζόρ στην οποία συμμέτειχαν 20 παιδιά και 10 ομαδάρχοι ελληνικής καταγωγής.

Η δεύτερη κατασκήνωση πραγματοποιήθηκε στις 9-12 Ιουλίου το 2021 πάλι στο Βανατζόρ.