Πρόεδρος της κοινότητας Σοφία Ιβανίδης

 

Επικοινωνία. Tel. +37497208877 email. artsakh@greeks.am